Trafikkregler

Syklistenes Landsforening har sammen med Statens Vegvesen publisert en ny versjon av "Trafikkregler for syklister".

Se også Statens Vegvesen side om trafikkregler for syklister

Av innholdet:

  • Påbudt utstyr på sykkelen
  • Hvor kan du sykle?
  • Hvor kan du ikke sykle?
  • Vikeplikt
  • Sykkelvettreglene

Sykkelfelt og kjørebane

Sykkelfelt er egne kjørefelt oppmerket for sykkeltrafikk i kjørebanen. I henhold til vegtrafikkloven er du som syklist fører av et kjøretøy når du sykler i kjørebanen, og du har derfor samme rettigheter og plikter som en bilfører. Du må alltid bruke sykkelfeltet på høyre side av veien. Å sykle mot kjøreretningen er farlig og forbudt.

Kryssing av vei

Ved kryssing av annen vei har du vikeplikt fra høyre dersom du ikke er på forkjørselsregulert vei. Hvis du skal skifte felt har du vikeplikt.

Gang- og sykkelvei

På gang- og sykkelveier har fotgjengere og syklister like rettigheter. Når du forlater gang- og sykkelveier har du vikeplikt for alle andre når du kommer inn på, eller skal krysse, en annen vei. Når du sykler, har du har også vikeplikt i gangfelt. Men om du går av sykkelen og triller, vil bilene ha vikeplikt for deg som fotgjenger.