Nasjonal standard for gradering av turer: Tursykling

 

Kategori: ENKEL

Passer for: Lett tur

Kan sykles på all slags type sykkel
Kan sykles med tilhenger
Bør kunne sykles av barn ned til 6–8 år (sammen med voksne)

Høydemeter:

Mindre enn 100 meter

Stigningsgrad:

Maks 5%

Løypetype:

Fast underlag, grusdekke og/eller asfalt

 

Kategori: MIDDELS

Passer for: Middels lett tur

Kan sykles på all slags type sykkel
Kan sykles med tilhenger
Bør kunne sykles av barn ned til 8-10 år (sammen med voksne)

Høydemeter:

Mindre enn 300 meter

Stigningsgrad:

Maks 8%

Løypetype:

Fast underlag, grusdekke og/eller asfalt
Kjerrevei
Kortere partier med trillesti kan forekomme

 

Kategori: MIDDELS
KREVENDE

Passer for: Middels krevende tur

Kan sykles på all slags type sykkel (flere gir anbefales)
Kan sykles med tilhenger

Høydemeter:

Mindre enn 600 meter

Stigningsgrad:

Maks 12%

Løypetype:

Fast underlag, grusdekke og/eller asfalt
Kjerrevei
Partier med trillesti kan forekomme
Noe variasjon i underlag kan forekomme

 

Kategori: KREVENDE

Passer for: Krevende tur

Kan sykles på all slags type sykkel (flere gir anbefales)

Høydemeter:

Ingen maksgrense

Stigningsgrad:

Ingen maksgrense

Løypetype:

Fast underlag, grusdekke og/eller asfalt
Kjerrevei
Lengre partier med trillesti kan forekomme
Betydelig variasjon i underlag kan forekomme