Dersom en ser på statistikken for SykkelStien.info er det pr. januar 2016

Ved hjelp av Google Analytic for man en idé om hvem som besøker SykkelStien.info:

Vi ser at 37,5% av besøkende er i alderen 45-54 år, mens kjønnsfordelingen er relativt lik (menn 53,6, kvinner 46,4)

Facebook

SykkelStien's Facebook side er relativt godt besøkt og det er nå 185 som "liker" siden.

Hva skal vi sette for mål?

Lyst til å være med? Ta en titt på Vi trenger flere "Ambassadører"

Andre prosjekter