Sessongstart

Sesongstarten for sykkel bør alltid starte med en grundig rengjøring og puss av sykkelen.

Det er viktig å gjøre dette, både med tanke på å sjekke at sykkelen er i orden i tillegg til å spare mye irritasjon over gir og bremser som ikke virker slik de skal på den første sykkelturen.

Bremser og gir vil oppleves som nye dersom du legger litt innsats i vårpussen. De viktigste punktene å sjekke + rengjøre er som følger:

  • Gir
  • Bremser
  • Kjede
  • Hjul

Man bør gå over og sjekke at alt fungerer slik det skal, samt skifte ut de delene som eventuelt er slitte eller ødelagte.

Vi kan starte med noe så grunnleggende som å vaske sykkelen – dette kan gjøres med litt såpe og vann + eventuelt avfettingsmiddel som du får i butikken. Unngå bruk av høtrykkspyler og bruk heller en vanlig slange sammen med en svamp. Pass på å ikke få for mye såpe inn i lager eller andre steder som er avhengig av å være oppsmørte for å fungere slik de skal.

Når sykkelen er ren og fin, kan du gå over og sjekke slitedelene – eller forbruksdelene om du vil. Dette er deler som med jevne mellomrom må skiftes ut. Eksempelvis bremse og girwire, strømper, bremseklosser, kjede og frikrans på bakhjulet.

Flere tips for vedlikehold finner du på Hub-Biking.no

Grus på gang- og sykkelveier

De fleste kommuner har som målsetting å ha ferdig feiing av gang- og sykkelveiene til 17. mai. Grus på gang-/sykkelveier "tvinger" mange syklister ut i veibanen. Syklister har på lik linje med andre trafikkanter rett til å bruke veibanen.

SykkelStien.info oppfordrer både syklister og bilister til å vise hensyn. Syklister bør sykle etterhverandre, bilister skal passere med minimum 1,5 meter avstand.

Husk også at det kan være glatt om morgenen!