Oversikt over hovedsykkelveinettet i Oslo

Fra Oslo kommune 2011 (pdf 6,9 Mb)

Kartet gir deg oversikt over hovedsykkelveiene i Oslo.