Nasjonal standard for gradering av turer

Innovativ Fjellturisme AS har tatt initiativ til å lage en nasjonal standard for gradering av turer. Til grunn for prosjektet ligger en skiltstandard som angir form og innhold på startskilt og retningsvisere, og et graderingssystem som bygger på de fire graderingene som brukes både nasjonalt og internasjonalt om vinteren: Grønn, blå, rød og svart løype.

Turforslagene på SykkelStien.info vil bli gradert i henhold til de retningslinjer som Innovativ Fjellturisme AS har utarbeidet.

Hensikten med å gradere turene er blant annet:

SykkelStien.info målsetning ligger i samme gate: Ved å planlegge turen får syklisten en bedre turfølelse.

Gradering for tursykling

De ulike kategoriene finner du på Nasjonal standard for gradering av tursykling