Rundtur fra Gullaug på gamle Drammensbanen (20 km)

Dette er en fantastisk tur som med fordel kan tas sammen med hele familien.
Steinar

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

Naturligvis kan en starte denne rundturen hvor som helst, men det er gode parkeringsmuligheter på Gullaug bensinstasjon og en får da den "vanskeligste" delen først. Som høydekurven viser, er det kun klatringen opp fra Gullaug som kan være krevende.

Vi parkerte på Gullaug bensinstasjon. Du sykler på sykkelsti litt sørover på Røykenveien (Rv 23) fram til Gullaugkleiva. Det er merket skilt til Drammensbanen på Røykenveien. Etter ca 2 km er du på toppen og du står nå på gamle Drammensbanen.

Turen på Drammensbanen går på grus. Du sykler gjennom tunneler (kort tunnel helt i begynnelsen) og kan stoppe på stoppesteder undervegs. Det er satt opp benker og krakker slik at matpakka kan nytes flere steder på turen fram til Reistad. Her skal du krysse Rv282. Veien videre kan være litt vanskelig å finne, men gå over veien til busskuret på den andre siden og du vil se turstien hvor Drammensbanen fortsetter.

Den gamle Drammensbanen fortsetter som tursti (ikke noe problem å sykle) fram til Lierbyen. Her sykler du sørover mot Kjellstad på Ringeriksveien (Rv285). Det er en fin sykkelsti langs veien. Ved Kjellstad krysser du Ringeriksveien og fortsetter sørover mot Drammen. Før sykkelstien går under E18 tar du opp til høyre på Kjellstadveien. Litt etter at du har passert 30 km fartsskilt, går sykkelstien videre mot Drammen på venstre hånd. Du er nå tilbake på grus.

Du sykler parallelt med E18 og tar til venstre like før Drammenselva. Her er det merket med Sykkel Asker. Følg denne til du får sykkelskilt Røyken. Du sykler nå over en bro på Strandveien som du følger til Linnesstranda - alt merket Sykkelsti til Røyken.

Tunnel på den gamle Drammensbanen
Tunnel på den gamle DrammensbanenFoto: Eivind Lindseth

Tunnel på den gamle Drammensbanen
Fint grusdekke
Informasjonstavler er satt opp
Utsikt mot Drammensfjorden
Det er tydelig å se at dette har vært en jernbane

Alternativ rute fra Heggtoppen

Bruker "rogeranton" har kommentert forslaget på Lommekjent.no: Istedet for å sykle 285 mot Kjellstad så er det bedre å ta sykkelstien som går forbi Grette og Sandaker, som faktisk er en del av den gamle banen (rød- og gulstiplet linje på kartet).

Videre på Lierbanen

Turen kan utvides med å sykle den nedlagte Lierbanen som går fra Lierbyen til Sylling. Se Lierbanen fra Sylling til Lierbyen.