Hovset-Sørkedalen-Kikut-Maridalsvannet-Tryvann (49 km)

Kanskje ikke den "letteste turen", men en skikkelig rundtur på gode sykkelveier i Nordmarka.
Knut

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

Utgangspunktet for denne turen er Hovseter/Røa. Første del går ned til Bogstadvannet og inn i Sørkedalen. Like før Årnes tar du opp til høyre og inn på Zinoberveien. Du sykler nå på nord-/østsiden av Sørkedalselva. Du følger denne veien nesten til Sørkedalen Skole. Sving til høyre og start på  klatringen opp mot Finnerud og Kikutstua. Ruten er skiltet Kikut.

Fra Kikut sykler du mot Fortjernet og Bjørnholt, merket med sykkelskilt Maridalen. Nå er det utforkjøring ned til Hammaren (Maridalsvannet) før du begynner klatring opp igjen til Tryvann via Ullevålseter og Skjennungstua.

Fine boller og utsikt på Skjennungstua.

Total høydestigning på denne turen er 1094 meter.
Litt trening i forkant er godt å ha.

Mariadalsvannet. Foto: Øyvind Wold
Ved Mariadalsvannet. Foto: Øyvind Wold