Med SykkelStien.info vil du enkelt finne en tur i ditt område

Turene på SykkelStien.info har i tillegg til kart, høydekurve, GPS data også en kort beskrivelse av turen. Dette gjør at du kan planlegge turen bedre og finne en tur som passer deltakerenes dagsform.

Start med å finne et turalternativ

Sykkelstien er oppdatert med den nye kommune- og fylkeskommune inndeling som ble gjennomført 1. januar 2020.

Turens utgangspunkt bestemmer hvilken kategori den er plassert under.

Flere turer er gradert etter nasjonal norm for tursykling. Se artikkelen Gradering av turene: Tursykling.

Det er flere måter å finne fram til et turalternativ på SykkelStien. Hver artikkel er lagret i en database og du kan søke på ord fra søkefunksjonen Du får fram alle artikler hvor ditt søkeord finnes.

En annen mulighet er å gå til det fylket og deretter kommunen du ønsker å finne turalternativer for. Alle artikler i SykkelStien er ordnet etter fylke og kommune.

Bruke tjenestene til Garmin Connect og RideWithGPS.com

Hver artikkel i SykkelStien har en referanse til RideWithGPS.com og/eller Garmin Connect.

Vi har lagt inn høydeprofilen for den enkelte tur. Dette vises som grafikk i artikkelen.

Alle tjenestene gir informasjon om:

  • Rutens lengde
  • Rutens høydeprofil
    • Høydemeter opp
    • Høydemeter ned
    • Maks stigning

Kartgrunnlaget vil variere med hvilken tjeneste du bruker.

Fra RideWithGPS.com og Garmin Connect kan du overføre turen til din GPS eller smartphone, se Overføre en rute fra RideWithGPS.com.

Endre til metric for RidewithGPS.com

Når du klikker på en link for en tur registrert med RidewithGPS.com og du ikke har en personlig konto, vil distansen bli vist i "imperial" (dvs. miles). For å endre til metriske verier, må du velge "metric".

Om Garmin Connect

Garmin Connect er en eksterne tjeneste hvor systemet ligger i USA. Garmin Connect er utviklet med tanke på trening.

I Garmin Connect kan du velge mellom Bing og Google som kartgrunnlag.

BikeMap.net

Noen artikler har referanse til BikeMap.net. På samme måte som Garmin Connect viser BikeMap.net kart, høydeprofil og distanse.