AGDER er et fylke i Norge etter at Aust-Agder og Vest-Agder ble slått sammen 1. januar 2020. Agder er et tradisjonelt norsk landskap. Regjeringen vedtok i 2017 at fylkene Aust- og Vest-Agder skulle slås sammen til det nye Agder, med virkning fra 1. januar 2020.