Etappe 32: Lofthus til Tveide (11 km)

FAKTABOKS

Turen videre fra Vestre Moland følger RV 402. Den er trafikkert, men den har fin sykkelvei.

Etter 5 km og rett etter Storemyr tar man inn til høyre på en 1,4 km lang del av Vestlandske hovedvei.

Fra Vestlandske hovedvei
Fra Vestlandske hovedvei
Fra Vestlandske hovedvei
Fra Vestlandske hovedvei

Etter 9 km går det en sti til venstre inn på den nedlagte Lillevann-Flaksvandbanen. Skinnene er fjernet. Den er lett å gå, men litt plundrete å sykle pga røtter.

Lillevann-Flaksvandbanen
Lillevann-Flaksvandbanen

Avkjørselen til Tveide er skiltet og etter ca 600 meter ser man de 4 Skilssteinene på høyre side rett ved den nedlagte Tveide jernbanestasjon.

Skilssteinene
Skilssteinene ved nedlagte Tveide stasjon

Gamle offentlige veiene gjennom Birkenes kommune” av Åsmund Knutsen viser at Postveien, Kongeveien og Vestlandske hovedvei var ulike generasjoner veier og hadde forskjellige løp.

På Tveide ligger Birk Myhre Torvstrøfabrikk som er levende museum som fortsatt kan produsere torvstrø. Myhre Torvstrøfabrikk inngår i Birkenes bygdemuseum som også ligger på Tveide.

Gårdsliv på Tveide kan tilby overnatting

Les videre om andre postetapper.


Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.