Etappe 35: Hamre til Kristiansand (11,5 km)

Fin tur på gode sykkelveier inn til Kristiansand
Roar

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://ridewithgps.com/routes/34338581
  • Start: Hamre og Hamresanden
  • Slutt: Kristiansand sentrum og Postkontoret i Kronprinsensgate 45
  • Vanskelighetsgrad: MIddels lett tur
  • Underlag: Asfalt

Hamre er i dag en forstad til Kristiansand. Hamre var en stor gård og hadde 4 postbønder.

Veiene inn til Kristiansand er tilrettelagt for gående og syklister. Sykkelveiene er adskilt fra trafikken og går for det meste i stille områder.

Det ble pause med utsikt og mat på en benk på Hånesodden ved Topdalsfjorden.

Det gamle postkontoret i Kronprinsensgt. 45 er kjent helt fra 1695. Her har det vært drevet farveri, trelasthandel og kjøpmannsforretning. Det kunne om høsten være opptil 100 sauer på gårdsplassen - til slakting for vinterforsyningen av salt kjøtt. Dagens bygning ble oppført etter "østerbrannen" i 1859.

Det gamle postkontoret i Kronprinsensgt. 45
Det gamle postkontoret i Kronprinsensgt. 45

Turen ble avsluttet på torvet med en kald pils og fish and chips.

Kristiansand
Framme, pause, øl og mat

Les videre om andre postetapper.


Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.