Birkenes kirke

Etappe 34: Birkenes til Hamre (17,6 km)

FAKTABOKS

Birkenes er et tettsted i Birkenes kommune hvor Birkeland er kommunesenteret. På Birkenes ligger Birkenes kirke. Den ble bygget på området hvor Birkenes gamle kirke sto. Kirken er en stor korsformet trekirke med 700 plasser. Bebyggelsen er spredt.

Fra kirken gikk traséen vest for RV41.

GPS-sporet viser at jeg syklet til en gård og opp en bratt bakke. Dette er Vestlandske hovedvei.

Tilbake på RV41 gikk Vestlandske hovedvei inn til høyre etter 600 m. Det er grusvei 500 m, asfalt 700 m og ny grusvei 400 m. Man passerer Høygilt før man igjen er tilbake på RV41. Etter 3,6 km går veien igjen inn til venstre forbi gårder og jorder på Grødumsmoen og Myren, 2,4 km.

Grødumsmoen
Grødumsmoen

RV41 går over Drangsholtkilen. Etter 800 m tar man av til venstre ved skiltet til Dønnestad.

Retning Dønnestad
Retning Dønnestad

Følg Dønnestadveien 6,3 km. Her anbefales det å ta en avstikker til Boen gård.

Boen gård
Boen gård

Siste 2 km på RV41 er det fin sykkelvei. Den fortsetter direkte til Hamre og Hamresanden.

Et slekstforskningsdokument, anetavlen til Anne Christensdatter, opplyser at Hamre var en storgård, først omtalt 1480: g.nr.1. Den hadde 3-400 mål dyrket mark og 4000 mål skog. Den ble gradvis oppdelt, til 2 bruk på 1600-tallet, 3 bruk på 1700-tallet. Det er nevnt at det var postgård der fra 1664. Den hadde bl.a. 3 hester. Gården hadde flere husmenn/leilendinger. 4 bønder hadde postplikt.

Hamre og Hamresanden er i dag et bypreget område med boliger, blokker og campingplass.