Søndeled-Portør-Tangen (78 km)

Flott tur på asfalt av varierende kvalitet. Mange korte bakker mørner beina.
Ole Jakob

FAKTABOKS

Turen er ikke å anbefale i juli grunnet mye ferietrafikk!

Start ved Søndeled kirke og ta til høyre på RV 351 mot Portør. Ved avkjøringen til fergeleiet ved Øysang blir veien Nasjonal Sykkelrute 1, fergen går til Risør. Det er bare å følge veien forbi Portør, Stabbestad, fergeleie til Kragerø (Nasjonal Sykkelrute 1) og til Tangen (ved E18, Kragerø) med lite kjøpesenter og stopp for Sørlandsbussen.

Til venstre her inn på RV 38 i en km, så er til venstre inn på Gamle Sørlandske Hovedvei (skiltet) paralelt med E18. Ved gamle Sunde bru i Gjerstad ta til venstre og sykle mot og gjennom Brokelandsheia handelsområde med hotell og "Den Lille Dyrehave". Så er det "gamleveien," RV 418 tilbake til Søndeled.

NB! Har du offroad, kan du korte veien med å ta av til venstre skiltet" Hødnebø" (stedsnavn, ikke møbelbutikk!) etter drøye to mil. Når landskapet åpner seg, ta grusvei opp til høyre merket "all ferdsel skjer på eget ansvar." Fin skogtur som korter runden med et par mil.

Et lite tips

Dette er en meget kupert løype. Studer høydekurvene ved hjelp av GPS linkene