Akland-Vegårdsheia-Fiane-Songe-Akland (53 km)

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

Denne turen starter i Risør kommune, men hoveddelen går i Vegårdsheia.

Parkering ved Sørlandsporten på Akland eller ovenfor Acantus.

Turen går mot Vegårdshei på Rv416. Det er litt klatring i begynnelsen - du når "toppen" etter 13 km.

Ved Myra sykler du videre på Rv414 retning Ubergsmoen. Her fortsetter du på Rv415 mot Nesgrenda og Fiane. Her "snur" du mot Risør og sykler litt langs E18 (sykkelfelt) før du følger Gamle Sørlandske mot Songe og Akland.