Myra-Kilsloftet-Bjørvann-Myra (44 km)

Denne turen kan være et alternativ til Fjorden rundt på Vegårshei. Den er litt lenger, noe mer kupert og har en lengre strekning på grusveier. Gevinsten kan være lunch på Kilsloftet med elgsuppe, flatbrød og søsterkake.
Steinar

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

Utgangspunktet er Vegårshei kirke på Myra. Du sykler noen få meter nordover på og tar inn på Fv93. Her er det trafikkskilt merket Kilsloftet.

Nå skal du følge Fv93 forbi Ettevann og Heibekk fram til Fv91 hvor du tar til høyre mot Høydalsbekken. Ved barnehagen på Høydalsbekken tar du inn til venstre på grusveien. Følg grusveien til du kommer til Fv92 og ta til høyre.

Nå følger turens mest kuperte område med noen "tunge" stigninger på sugende grus. Du skal følge Fv92 fram til Kil og Kilsloftet. På veien passerer du Ufsvatn før du kommer til Ulvefallet.

Ulvefallet er stedet hvor ulven "Lars" ble skutt 11. januar 1984. Dette var den første lovlige ulvejakt i moderne tid i Norge og skapte en stor debatt om rovdyrbestanden. I Vegårshei var nok vern av rovdyr lite populært, noe som innskriften på statuen tilsier; "Ulvens nedslakting av sauebestanden i området umuliggjorde dens videre eksistens".

Vegarsheiulven. Foto: Mari Amundsen

På Kilsloftet kan du i tillegg til å spise elgsuppe med søsterkake til dessert og se uttallige produkter laget av elg og sau. Her kan du få lue, votter, tøfler, vest, belte laget av elgskinn i tillegg til mer tradisjonelle souvernirprodukter.

Fra Kil og Kilsloftet følger du Fv92 langs Vestfjorden og Nordfjorden fram til Killand hvor du igjen får asfaltdekke. Strekningen fra Kil langs fjorden er meget idyllisk og innbyr til en stopp - gjerne for å bade.

Fra Killand sykler du på asfalt forbi Sørfjorden fram til utgangspunktet.

Se også turen Fjorden rundt: Fjorden rundt på Vegårshei

Turistkart fra Vegårshei kommune (pdf)

På sykkeltur i Vegårshei kommune. Foto: Steinar Grøtterød