Rød-Fiane-Vegårshei-Rød (55 km)

Dette er en fin tur for landeveisykling i litt varierende terreng. Dessverre litt trafikkert på noen strekninger.
Ole Jakob

FAKTABOKS

En kan naturligvis starte denne turen fra Risør, men Risørveien er meget trafikkert og har ingen sykkelsti. Vi parkerte derfor ved pumpeanlegget litt ovenfor Acantus. Turen starter ved å sykle mot Acatus og ta til høyre mot Songe (skilt).

En sykler nå på lite trafikkert vei og i idylliske omgivelser. Ved Lundevannet sykler du på E18 i ca 2 km. Vær varsom!!

Det er en kraftig stigning opp mot Tvedestrand og Amtmannssvingen før du har nedoverbakke mot Fiane i Holt.

Ta til høyre i krysset og følg skiltene mot Nes jernverk og Vegårsdshei. Dersom du har god tidog ønsker å fylle oppden kulturelle "sekken", kan et besøk på Nes jernverk være et godt alternativ.

Turen går på Rv. 415 fram til Ubergsmoen. Her tar du til høyre på Rv. 414 mot Vegårdshei. Når en har kommet opp på Vegervann, er en på rutens høyeste punkt. Det er ca 9 km fram til Vegårshei.

Fra Vegårshei sentrum tar en Rv. 416 mot Ekksjø og Akland. Ved Akland tar en til venstre før Sørlandstunnellen og sykler gamle "Sørlandske hovedvei" gjennom "Skaret".

Naesverk2