Fiane-Tvedestrand-Kilesund-Narestø-Eydehavn-Sagene-Fiane (58,48 km)

En fantastisk tur som følger Nasjonal Sykkelvei 1 langs “strandkanten”. Litt kupert, men ingen store klatrepartier.
Ole Jakob

FAKTABOKS

Du starter ved Fiane. Her er ingen problemer med å parkere bilen. Deretter sykler du i retning Tvedestrand, noen få meter på E18 før du kommer inn på sykkelsti. Stigningen opp til "motorsenteret" bør gå greit. Du er nå på riksvei 410. Fortsett nedover men vær oppmerksom på at du skal svinge til høyre retning Kilesund (Rv 410). Turen mot Kilesund går på Rv 410, men normalt er det lite trafikk.

Følg Rv 410 fram til skilt mot Kilesund og Kalvøysund. Du får nå en liten "rundtur" i typisk sørlandsk bebyggelse. Avstikkeren til Kalvøysund er verdt de få meterene. EtterKalvøysund returnerer du samme vei og sykler mot Narestø. Du sykler nå mot Arnevik og kommer tilbake til Rv 410.

Tilbake på Rv 410 følger du skilt mot Eydehavn. Det gamle industritettstedet Eydehavn er vel verdt et besøk. Igjen tilbake på Rv 410 til du ser skilt mot Mørefjær. Etter Totjern (vann) tar du til venstre i retning E18. Før du kommer til E18 tar du retning Sagene og tilbake til Strengereid. Du skal igjen sykle noen meter på Rv 410 før du tar til venstre ved Strengereidvannet.  Nå er det et stykke før du er på E18. Du kommer ut på E18 i nærheten av jordbruksskolen. Det er en fin sykkelsti langs E18 fram til Fiane.