Etappe 25: Fra postgården på Goderstad til Brekka

I dag er dette en lett etappe som følger Gamle E18 på flott gang-/sykkelsti laughing
Steinar

FAKTABOKS

KARTGRUNNLAG

I følge kartgunnlaget skal postveien gå fra Goderstad over fjellet i retning Jorstad. Jeg snakket med lokale beboere og ingen hadde kjennskap til noe som kan være en postvei over fjellet.

Turen gikk derfor tilbake fra Goderstad til Molandsveien (Gamle E18) og videre mot Brekka.

Lett sykling på gang-/sykkelsti til Brekka.

Fra Brekka
Postgården på Brekka?

BREKKA

Brekka er et sted i Arendal kommune, tidligere Austre Moland kommune.

Molandsveien går igjennom stedet som ligger en mil øst for Arendal by. Denne veien var inntil 2019 E18, tidligere riksvei 40 og Sørlandske hovedvei og før det, på 1800-tallet Vestlandske hovedvei. Den enda eldre Postveien gikk også igjennom Brekka, langs samme trasé; og her var skysstasjon.

Stedets landemerke er først og fremst Austre Moland kirke som ligger lett synlig nær Molandsvannet. Bygda Austre Moland ligger rundt vannet, som lenge var viktig for lokal og regional kommunikasjon. Bygdefolket brukte båt på kirkeveien, og vinterstid var isen på Molandsvannet mye brukt som vintervei for hest og slede.

Kilde: Wikipedia

Austre Moland kirke
Austre Moland kirke

Austre Moland kirke ble bygd som en liten langkirke i 1673. Kirken ble utvidet og ombygd til korskirke i 1779. Kirken ble ferdig resturert i 1961.

Austre Moland kirke
Austre Moland kirke var valgkirke

Les videre om andre postetapper.