Etappe 27 og 28: Arendal Postkontor til Håbbestad (16 km)

FAKTABOKS

Rummelhoff mente det ble for vanskelig å bygge kjørevei over Valberget mellom Omholt og Helle (etappe 28). Etappe 27b ble bygget i perioden 1790-1805 som del av Vestlandske hovedvei.

Fra sentrum av Arendal kan man sykle enten tilbake til Langsæ og vestover, eller som GPS-registreringen viser, langs brygga, deretter opp Svinoddveien og Strømsbusletta, inn Myreneveien og Bjønnesveien, Solbergdalen opp til Solbergvannet og inn på Solbergveien som er den gamle Vestlandske hovedvei.

Wikipedia angir at Vestlandske hovedvei gikk fra Langsæ til Dydens vei, Kirkegårdsveien, forbi Torbjørnsbu gård og fram til Solbergdalen med Solberg gård og Solbergvannet.

Solbergvannet.
Fint sted for en pause: Solbergvannet.

Solbergveien går gjennom Åsbieskogen, Grubeveien, Sørsvannveien (forbi Kolonialen Cafè som anbefales) og fram til Naudebroveien som passerer Naudebro.

Man har nå kommet inn på Rykeneveien som fortsetter forbi Helle og videre til Øyestad gamle kirke og Strubru over Nidelva.

Naude Bro
Naude Bro
Strubru
Strubru

Etter Strubru fortsetter man et kort stykke til Lundeveien og tar av inn til venstre på Gamleveien hvor det er skiltet 1,7 km til Håbbestad.

Lokalkjente fortalte at den eldste gården er Bjørnetrø som ligger i krysset Nilsesvoldveien og Gamleveien. De fortalte at eieren ønsker å rive bygningene som nå er i dårlig forfatning.

Bjørnetrø
Bjørnetrø
Øyestad gamle kirke
Øyestad gamle kirke

Etappe 28: Lille og Store Omholt - Håbbestad

FAKTABOKS

Turen ble syklet som en rundtur fra Bjorbekk kirke.

Veien fra kirka til Omholt er asfaltert. Fra Store og Lille Omholt går traseen over Valberget og var "passabel” for gående og med hest før 1800, men “inpassabel” slik Rummelhoff vurderte utfordringen ved bygging av Vestlandske hovedvei. Han valgte å anlegge veien syd for Valberget og der Rykeneveien går i dag.

Valberget
Valberget
Store Omholt postgård?
Store Omholt postgård?

Fra Omholtgårdene er det grusvei et kort stykke, men derfra til Gjennestad er det skiftevis bred, utvasket "vei" og kronglete sti. Terrenget er svært krevende for sykling.

Det går an å sykle noen steder hvis man mestrer røtter og store og små steiner, ellers er det "trillevei".

Fra Gjennestad er det god grus- og asfaltvei bortsett fra et lite stykke hvor “veien” er helt gjengrodd. Bare steinsettingen forteller at det er en gammel vei.

Veien går ned til Helle og følger Rykeneveien videre.

Utvasket vei
Utvasket vei

Helle var et rettersted. Det fortelles at to menn ble henrettet her fordi de hadde drept flere kvinner.

Les videre om andre postetapper.


Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.