Etappe 28: Lille og Store Omholt - Håbbestad

FAKTABOKS

Veien fra kirka til Omholt er asfaltert. Fra Store og Lille Omholt går traseen over Valberget og var "passabel” for gående og med hest før 1800, men “inpassabel” slik Rummelhoff vurderte utfordringen ved bygging av Vestlandske hovedvei. Han valgte å anlegge veien syd for Valberget og der Rykeneveien går i dag.

Valberget
Valberget
Store Omholt postgård?
Store Omholt postgård?

Fra Omholtgårdene er det grusvei et kort stykke, men derfra til Gjennestad er det skiftevis bred, utvasket "vei" og kronglete sti. Terrenget er svært krevende for sykling.

Det går an å sykle noen steder hvis man mestrer røtter og store og små steiner, ellers er det "trillevei".

Fra Gjennestad er det god grus- og asfaltvei bortsett fra et lite stykke hvor “veien” er helt gjengrodd. Bare steinsettingen forteller at det er en gammel vei.

Veien går ned til Helle og følger Rykeneveien videre.

Utvasket vei
Utvasket vei

Helle var et rettersted. Det fortelles at to menn ble henrettet her fordi de hadde drept flere kvinner.

Les videre om andre postetapper.


Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.