Etappe 29: Håbbestad til Dolholt

Etappen passerer Fjære kirke og bautaen over Terje Viken

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://ridewithgps.com/routes/34977070
  • Start: Håbbestad
  • Stopp: Dolholt
  • Vanskelighetsgrad: Stort ett lett, noe krevende avslutning før Omholt.
  • Underlag: Blanding god grus, litt gjengrodd sti, asfaltvei med sykkelvei, avslutter med bratt og dårlig sti

Etappe 29 starter på krysset Nilsesvoldveien/Gamleveien og fortsetter på Kongeveien gjennom tunet på Bjørnetrø.

Bjørnetrø
Bjørnetrø

Bjørnetrø er sliten og dårlig vedlikeholdt. Jeg snakket med folk i bygda. De fortalte at de har en aksjon med krav om oppussing og bevaring.

Kongeveien er noe grodd med gress. Etter noen et par hundre meter deler veien seg og fortsetter til venstre på en markert og godt bygget Vestlandske hovedvei med steinsetting og grøfting. Veien går forbi Bringsvær hvor det var skysstasjon, ned til den asfalterte Fjæreveien, passerer Dømmesmoen og ned til Fjære kirke med Terje Viken-bautaen.

Fjære kirke
Fjære kirke
Terje Viken-bautaen
Terje Viken-bautaen

Vårt GPS-spor går syd for Solbergåsen, til Gjærbrøndveien, ned Sandkleiva til Landvik og Landvik kirke.

Landvik kirke
Landvik kirke

Landvik kirke. Veien går inn og videre til venstre over Havstadmoen.

Fin grusvei videre mot Dolholt
Fin grusvei videre mot Dolholt

Siste stiparti opp mot Dolholt er bratt og sleip i regnvær. Hvis man ikke ønsker å utsette seg for denne delen av etappen, kan man isteden bare fortsette på grusveien ned til Reddalsveien, sykle på denne fram til den skiltede starten på Vestlandske hovedvei på etappe 30.

Man kan - hvis man vil - sykle til Dolholt herfra opp bakken litt lenger fram. På 1600-1700-tallet blir bakkene opp til Dolholt og videre østover mot Landvik beskrevet som svært krevende for postkarene. .

Denne broen passet nok ikke for vogn, men den ser ikke veldig gammel ut
Denne broen passet nok ikke for vogn, men den ser ikke veldig gammel ut

Grusveien fortsetter ned til Reddalsveien og veien videre på Vestlandske hovedvei på etappe 30.

Dolholtgårdene
Dolholtgårdene
Dolholt
Dolholt

Alle foto: Roar Verde

Les videre om andre postetapper.


Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.