Etappe 29: Håbbestad til Dolholt

FAKTABOKS

Fra Bjørnetrø går Gamleveien over i Kongeveien. Traseen går nord for Temsevannet over Bjørkåsen og ned til Bringsvær og Fjæreveien. Ved Fjære kirke er det reist en bauta over falne under Englands blokade på 1800-tallet. Den har et sitat fra Ibsens “Terje Viken”.

Fjære kirke
Fjære kirke
Bauta over falne under Englands blokade på 1800-tallet
Bauta over falne under Englands blokade på 1800-tallet

Fjæreveien fortsetter fram til Dømmesmoen hvor "Vestlandske" har en kort sidevei før den igjen kommer inn på Fjæreveien. Etter passeringen av Opplandsveien fortsetter traseen på Gjærbrøndveien. Den bratte Sandkleiva går ned til venstre. Kleiva ble syklet 2 ganger med ulike traseer. Første gang svingte veivalget til høyre i bakken gjennom et boligfelt og inn på Reddalsveien. Andre gang rett fram til Reddalsveien. Dette er den eldste traseen. Reddalsveien passerer Landvik og Landvik kirke. og er merket “Vestlandske” fram til bunnen av bakken som kommer ned fra Dolholt og hvor veien til Kaldvell begynner. Her finner man infoskilt. Veien er sperret med bom mot bilkjøring.

Les videre om andre postetapper.


Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.