Etappe 30: Dolholt til Kaldvell

I dag fin restaurert tur/sykkelvei, dengang “besværlig”. Gården lå “i avvej og hvorpaa de på begge sider maa bringe posten gaende”.

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://ridewithgps.com/routes/34977426
  • Start: Dolholt
  • Stopp: Kaldvell
  • Vanskelighetsgrad: Middels lett tur. Noen bakker hvor en må trille sykkelen.
  • Underlag: Vedlikeholdt og god grusvei

Bakken ned fra Dolholtgårdene er 500 m på god grusvei. Når man kommer ned til Reddalveien svinger man først til venstre. Sving høyre etter 300 m inn på Vestlandske hovedvei. Denne er merket Vestlandske hovedvei og sperret med bom. Det er satt opp informasjonsskilt.

Vedlikeholdt parti av Vestlandske hovedvei.
Vedlikeholdt parti av Vestlandske hovedvei.

Veien er god og bred, men stedvis bratt slik at den kan være krevende å sykle både opp og ned de bratteste bakkene. Vel framme kommer man først til en gapahuk hvor man kan ta etterlengtet mat og kaffe. Det er bygget et brosystem over elva.

Broen over Reddalskanalen er en liten attraksjon
Broen over Reddalskanalen er en liten attraksjon

Det ligger en nedlagt butikk på andre siden rett ved gamle E18: nå Østre kystvei som er ganske trafikkert.

Gapahuk ved Kaldvell
Gapahuk ved Kaldvell.

Det ligger en nedlagt butikk på andre siden rett ved gamle E18: nå Østre kystvei som er ganske trafikkert.

Nedlagt butikk
Nedlagt butikk.

 

Kaldvild træsliperi var et stort industriområde, men før 1870 var Østre Kaldvell en vanlig gård med kvern og sag. Gården ligger rett nordvest for Øvre Kaldvell.

I dag er den en prakteiendom fra 1880-årene. Vestre Kaldvell var nærmeste nabo i vest.

Øvre Kaldvell
Øvre Kaldvell. Hovedhuset på Kalvild Træsliperi som produserte tremasse og kartong: 1889-1962.

Jeg vet ikke hvor postgården lå. Vestlandske hovedvei er skiltet og viser til broene over elva.

Les videre om andre postetapper.


Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.