Pressemelding

Ringebu Sykkelgruppe er hovedarrangør og har med seg Lågen Sykkelklubb på laget i tillegg til en solid gruppe frivillige fra både næringsliv og ivrige syklister. Det er en langsiktig plan om at dette arrangementet skal spre seg både sør og nord for Ringebu og Sør Fron, men vi holder det ”sentralt” det første året. Vi jobber 100% på frivillig basis og alt av midler i oppstartsåret blir til gjennom søknader til kommuner, fylke og spons fra lokale bedrifter. Billettinntekter er også en del av budsjettet. Eventuelt overskudd kommer til å gå til vedlikehold av stier og videreutvikling av neste års arrangement.

SykkelVIKU blir paraplyen for flere mindre arrangementer.

  • Fjellmillom Stisykkelfest (som arrangeres for 3. året)
  • Teknikk kurs for barn/ungdom og voksne med Aslak Mørstad i Letth sykkel
  • Jentecamp med IVRIG
  • Stibyggerkurs med kursholdere fra Nesbyen og mest sannsynlig kurs i filming og redigering av ”action” film.
  • I tillegg blir det mulig å melde seg på guidete landeveg , grus og stiturer.
  • Shuttling til fine stier blir også en viktig del av konseptet. Det som skiller oss ut mest fra andre sykkelarrangementer i Norge er at vi i stort sett sykler på urørte stier og de fleste turene kan avsluttes sentralt i Ringebu.

Vi ønsker å engasjere både lokale og tilreisende og trur at programmet vårt kan gjøre akkurat det. For å få med flere lokale på sykling ønsker vi i Ringebu Sykkelgruppe å legge opp til felles sykling for barn/ungdom gjennom sommeren, hvor SykkelVIKU kan bli en hyggelig avslutning på dette. Utgangspunkt for alle arrangementer er at vi brenner for å få vise frem de fantastiske mulighetene som finnes her i området. Ringebu har allerede begynt å vise seg frem på sykkelkartet i Norge og det har blitt publisert fine artikler i Terrengsykkel og lagd film til Fri Flyt sin serie Stipatruljen.

SykkelVIKU blir i 2019 arrangert samtidig som Landsbyrock og vi har også med oss Arnemoen Gard på laget slik at det skal leveres variert musikk i 3 dager. Dette er noe vi håper kan føre til møte mellom ulike interesser og at det blir mer liv i Ringebu disse dagene enn om arrangementene hadde vært på ulike helger.

Det ligger an til å bli liv og røre i gågata med demoleverandører av relevante sykkelprodukter.

Billettene ligger ute til salg på www.friflytbestill.no og program og annen informasjon blir å finne på www.sykkelviku.no

Julia Hamre

Prosjektleder
Ringebu Sykkelvik
For Ringebu Sykkelgruppe
2018-12-09