Montebellorittet (42 km)

http://connect.garmin.com/activity/88632472
http://www.lommekjent.no/turer/945946

Start på torget i Sande sentrum, opp Prestegårdsaleen, videre gamleveien mot Klevjerhagen. Deretter ta av Bolstadgata mot Vardal. Følg veien mot Kaldmoe, videre mot bomvei opp mot Kalmoesetra helt inn til parkeringsplassen ved Øyvannsbekken.

Deretter følger den skiløypa lags Øyvannsbekken mot Steinmyr inn på veien fra Andorsrud. Følg veien til Dammyr, ta av mot Saggravdal, deretter veien over Ner-Høgås, helt ned til veien mot Majordammen fra Andorsrud. Ta av mot Majordammen, følg opp langs Bremsa til Sagdammen, deretter opp mot Bremsetjern.

Herfra går traseen over Kavlemyra, forbi SIF-hytta til Dalen, så Stubberudveien fra Villmarskhuset til Grinderud. Derfra følge skiløypa og krysse Grubegata og ned skiløypa ved Baklia. Deretter følge Verkensveien til Hagb. Kyllands vei - videre til Konnerudgata – Lønneveien og over gang- og sykkelveien ved Hallermoen, ned skiløypa til Gråbeinsletta, videre til Gamleveien - Almedalsveien til Haukås og skiløypa mot mål på Konnerud skistadion.

Mer info på Montebellorittet's hjemmesider.