Lettsyklet familietur fra Verdal (16,7 km)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://connect.garmin.com/activity/33842961

En flott og lettsyklet tur med kun 80 meter høydestigning

Turrute: Verdalsøra - Fleskhus - Minsås - Stikelstad - Verdalsøra.

Denne turen starter ved bensinstasjonen XY på Stekket i Verdalsøra. Turen går på fortauene i sentrum og til boligfeltet Melan, og følger sykkelstien til Flekshus (ca 4 km).

Deretter følger man veien til Minsås (4 km) og videre gang- og sykkelvei til Stiklestad (4 km), hvor man kan en pause ved Stiklestad nasjonale kultursenter med is, brus og kaffe. Deretter følger man gang- og sykkelvei i Stiklestad alle ned til sentrum i Verdalsøra (4 km)

Kartgrunnlag: Statens Kartverk