Til Stiklestad på sykkel (4,2 km)

http://connect.garmin.com/activity/34079622

Turen går fra sentrum (Verdal hotell/ Verdal stasjon), eventuelt ved Primstaven/ infromasjonsskiltet om Primstaven som finnes 100 m sør/øst for Verdal stasjon. Du følger gang- og sykkelveien og etter hvert Stiklestad allè (en flott bjørkeallè) i 3 km, til du kommer fram til Stiklestad nasjonale kultursenter.

Retur samme vei.