Rundtur fra Stiklestad (17 km)

http://connect.garmin.com/activity/34079618

Rundturen er 17 km lang og går i variert og kupert terreng.

Turen starter ved Stiklestad nasjonale kultursenter og følger vegen 757 forbi Stiklestad kirke med retning Steinkjer. Etter ca 1 km kan du til venstre se det største gravfeltet i Verdal (Hallemsmarka), og etter ytterligerer 1 km har du mulighet til ta en avstikker til Hallemsmarka ved å følge skiltingen til gravfeltet.

Videre sykler du langs Leksdalsvatnet gjennom Klinga, og du kommer fram til Lyngås og Lysgård fuglefredningsområde. Dette er en av de viktigste trekklokalitetene i innlandet, og over hundre arter er påvist ved vatnet.

Veien videre følger skilting mot Sende og Leirådalen. Dette er et bratt parti på turen, og man må regne med å gå av sykkelen enkelte steder i de 2 km lange bakkene. Når du kommer på toppen av bakkene, får du en flott utsikt til Hermannssnasa (1035 moh) på andre siden av dalen. Deretter blir det noen artige nedoverbakker i et flott kulturlandskap før du kommer til Leirådal (etter ca 10 km). Her følger du skiiting mot Stikelstad (7 km) og du får noen motbakker i ca 4 km før du kommer til informasjon om Verdalsraset (i 1893 omkom 112 personer i dette raset).

Veien går videre i slake nedoverbakker, og etter 1 km kan du ta av til venstre og følge skiltingen Pilgrimsleia over til Rasveien og Hegstadmarka. Denne stikkveien følger noen avlingsveier, og du må huske på å lukke de to grindene på veien. Etter Hegstadmarka går turen til Stikelstad og Stikelstad Nasjonale kultursenter.