Postvei nr 17 og 18: Hovland Gård til Gutterød

Den gamle postruta mellom Christiania og Stavanger var 592 km lang og delt i 54 etapper. Ruta gjennom Vestfold ble kalt Kongeveien, gjennom Agderfylkene Vestlandske hovedvei eller Vestlandsruta. I 1950 skiftet navnet til (Gamle) Sørlandske hovedvei og var da kjørbar med vogn/bil hele strekningen. Tidligere ble den bare kalt Postveien.

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://ridewithgps.com/routes/29849685
  • Distanse: 9,7 km
  • Start: Hovland Gård
  • Sluttpunkt: Gutterød
  • Vanskelighetsgrad: Litt krevende
  • Underlag: Asfalt. Noen få partier med grus.

Posten ble kjørt ned til Larvik postkontor via Gamle Kongevei, Kongegata, Torget og (mulig) Prinsegata. Man vet ikke nøyaktig hvor postkontoret lå, men i begynnelsen hadde postmesteren dette hjemme. Det første angitte adressen er Dronningensgt 1.

Fra Larvik postkontor ble posten kjørt via Langestrand til gårdene Håvaldsrød og Gutterød.

FOTO FRA TUREN

Sigurd Mathiesen (født 13. juli 1871 i Larvik, død 20. mai 1958 i Langesund) var en norsk forfatter og dikter.
Sigurd Mathiesen (født 13. juli 1871 i Larvik, død 20. mai 1958 i Langesund) var en norsk forfatter og dikter.Foto: Roar Verde

Sigurd Mathiesen (født 13. juli 1871 i Larvik, død 20. mai 1958 i Langesund) var en norsk forfatter og dikter.
Bilde-2
Larvik Torg
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Sigurd Mathiesen (født 13. juli 1871 i Larvik, død 20. mai 1958 i Langesund) var en norsk forfatter og dikter.
Farris Bad