Fra Tryvannstua ned Skådalen (5,5 km)

FAKTABOKS

Dette er Skiforeningens sykkeltur nr. 118 som også er en del av rute 60 (Bogstad badeplass - Tryvannstua - Skådalen.) Se også SykkelStiens rute fra Bogstad badeplass til Tryvannstua.

Fra Tryvannstua er det litt stigning før du begynner på nedkjøringen i Skådalen. Det er relativt bratte bakker og det kan forekomme biltrafikk selv om det er en bomveg. Vi hensyn!

Du passerer den nye Midstubakken og Heggehullet før du kommer ned på Ankerveien.

Fra Ankerveien er det merket sykkelsti ned mot Oslo sentrum eller Bærum (Ring 3).