Bogstad-Skansebakken-Smedmyrkoia (13,5 km)

http://www.lommekjent.no/turer/721904

Sørkedalen er en kjent inngangsport til sykkelturer Nordmarka, Krokskogen og Bærumsmarka. Denne ruta tar deg til Smedmyrkoia fra Bogstad Camping.

Første del går på asfalt men dessverre uten G/S felt. Oslo kommune planlegger sykkelfelt i Sørkedalen, men det er uvist når dette kommer.

Du sykler forbi badeplasser langs Bogstadvannet med gode muligheter for et bad. Videre forbi Bogstad gård. Anbefaler en stopp dersom man ønsker en rolig tur. Videre forbi Sørkedalen kirke og til Sørkedalen Landhandleri ved Sørkedalen skole har gode kaker! Du skal fortsette innover på Sørkedalsveien.

Det er meget lettsyklet helt fram til Skansebakken. Fra P-plassen på Skansebakken skal du ta til høyre før innkjøringen til parkeringsplassen. Skiforeningen har satt opp karttavle over området.

Du sykler over broen og begynner stigningen opp på grusveiene. Du følger Skiforeningens sommerløyper - dessverre  er ingen sykkelskilt satt opp.

Grusveien går over til "vanlig" Nordmarkastandard - stedvis litt store steiner i grusen. Det suger litt krefter i oppoverbakkene.

Ved Øvre Lysedammen er det merket med sykkelskilt til Smedmyrkoia (og Heggelivann mm). De siste 600 meterene fram til Smedmyrkoia går på bred sti/traktorvei.

Smedmyrkoia ligger litt i "skyggen". Det anbefales å ta rasten ved Øvre Lysedammen hvor det er klargjort for grilling/bål.