Sognsvann-Kikutstua-Ullevålseter-Sognsvann (35,63 km)

Turen går på kjente grusveier i Nordmarka.
Steinar

https://connect.garmin.com/modern/activity/17094104

Vær oppmerksom på at det er mange joggere, turgåere og syklister, spesielt den første delen fram til Skjersjøen.
Vis også hensyn i nedkjøringene ved Bjørnsjøen.

Startpunktet for turen er parkeringsplassen ved Sognsvann. Du sykler østsiden av Sognsvann fram til Store Åklungen retning Ullevålseter.

Deretter langs Skjersjøen opp til Bjørnsjøen og Kikut.

Retur fra Ullevålseter går på vestsiden av Sognsvann.

Kikutstua. Foto: Steinar Grøtterød

Sykkelregler for Marka

Skiforeningen har utarbeidet sykkelregler for Marka som bør følges.