Stryken-Mago-Trehørningen-Kikut(23,16)

http://connect.garmin.com/activity/14994769
http://www.lommekjent.no/turer/735394

Dette er en litt "lettere" rute enn ruta fra Stryken stasjon. Ruta starter like etter at en har kjørt under toglinja og er merket Mago. Stigningen er lettere enn høydeprofilen skulle indikere. Følg merking mot Trehørringen, fra Trehørningen er det merket til Kikut.

Du passerer Nordvatnet,  Trehørningen, Langvatn før du kommer til Helgeren og Kikut. Fra Kikut kan en sykle "tilbake" i retning Sognsvann, eller mot Sørkedalen. (Se Fra Kikut til Sørkedalen).