Oslo-Slemmestad-Tofte-Asker-Oslo (144 km)

Hurumlandet er et eldorado for landeveisyklister.
Kalle

FAKTABOKS

Hurumlandet har fine asfaltveier, passe stigninger og strekninger hvor en kan kjøre rulle. Dessuten er det relativt lite trafikk.

Denne turen starter i Oslo og du sykler Nasjonal sykkelrute til Sandvika (Professor Kohts vei/Markalléen/Sandviksveien). Fra Sandvika følger du sykkelrute merket E18 til Billingstadsletta, deretter over på rute 165 (Slemmestadveien).

Du skal fortsette på rute 165 forbi Vollen fram til Slemmestad. Fra Slemmestad følger du Fv6 retning Nærsnes. Ved krysset Sundbyveien/Hurumveien fortsetter du på Hurumveien (Fv11) retning Åros. Du sykler på Hurumveien fram til Sætre.

Etter Sætre skal du fortsette på Storesandveien (rv281). Du sykler på Rv281 forbi Tofte og fram til krysset ned til Svelvik. Herfra sykler du videre på Fv3 (Grimsrudveien) retning Drammen/Lierstranda.

Fra Lierstranda er det stigning opp til Liertoppen. Lierbakkene er en av turens hardeste stigninger. Fra Liertoppen sykler du sykkelrute merket E18 fram til Asker. Fra Asker følger du nasjonal sykkelrute forbi Asker kirke og ned til Fekjan.

Fra Fekjan er det samme vei tilbake til Oslo.

Den totale stigningen på turen er over 2300 meter.