Oslo-Ytre Enebakk-Ski-Oslo (78 km)

Veldig behagelig og flat etappe på nyasfalterte veier hele veien til Ytre Enebakk. Flotte omgivelser og skog langs Skiveien.
Kalle

FAKTABOKS

Traséen ut av Oslo går over Nordstrand. Ved Ljan følger du Ljabruveien retning Enebakk. Videre over på Enebakkveien forbi Steinsrudtjern og Sværsvann.

Du følger Enebakkveien fram til Bindingsvannet hvor du tar over på Osloveien. Du sykler på Osloveien fram til Ytre Enebakk. Her går turen videre på Skiveien/Kollerøysveien, deretter over på Siggeridveien (Fv33).

Følg Siggerudveien fram til Ski. Fra Ski sykler du Åsveien/Søndre Tverrvei/Kveldroveien fram til Vinterbro. Fra Vinterbro følger du merket sykkelrute tilbake til Oslo langs Gamle Mossevei.