Oslo-Hølen-Ås-Oslo (110 km)

Fin runde til Hølen og Ås på veier med lite trafikk
Kalle

FAKTABOKS

Utgangspunktet er Gamlebyen i Oslo. Første del av turen går over Bekkelaget/Ljan ned til Gamle Mossevei.

Ved Årungen tar du opp på Osloveien retning Drøkak. Videre på Klommesteinveien, Drøbakveien, Galbyveien og Hvitstenveien til Vestby.

Fra Vestby tar du Erikstadveien (Fv2) sørover til Søndre Mørk. her sykler du videre på Gjølstadveien over E6 østover retning Hølen.

Fra Hølen forstetter du nordover på Brandstadvein (Fv4) mot Åmot. Du sykler på Fv4 til Topper, deretter Fv51 forbi Dammen og helt fram til Ås.

Fra Ås sykler du tilbake på Gamle Mossevei til Oslo.