Oslo-Jevnaker-Lommedalen-Oslo (155 km)

En skikkelig langtur med krevende stigninger. Totalt 2550 høydemeter.
Kalle

http://www.lommekjent.no/turer/952351/

Turen starter i Oslo og en sykler opp Groruddalen til Nittedal. Ved Slåttum går ruta vekk fra Rv4 og du fortsetter på Rauerskauveien (Fv402). Turen går videre mot Harestua og Grua.

Ved Grua går turen over på Fv13 retning Jevnaker. Opp mot Kjørvensetra når du turens første "høydepunkt". Du følger Fv3 ned til E16, videre på Fv3 (Gamlevegen). Deretter over på Fv1 til Sløvika.

Fra Jevnaker tar du Rv241. her sykler du forbi Klækken Konferansesenter. Du fortsetter på Fv166 (Åsaveien) retning Åsa og sykler på østsiden av Steinsfjorden til Sundvollen.

Nå begynner en skikkelig klatretur opp til Kleivstua.

Sykkelturen går videre gjennom Krokskogen til Lommedalen, ned til Lommedalen og Bærums Verk. Stigning opp til Steinshøgda, videre på Gamle Ringeriksvei til Bekkestua og Stabekk. Derfra retning Oslo på G/S.

Turen egner seg best for en hybrid/cyclocross, men det går greit med racer også gjennom Krogskogen. Det er ca 15 km grusdekke fra Kleivstua, resten asfalt (i varierende kvalitet).

Turen kan kuttes ned ved å ta toget til Grua og starte derfra.