Etappe 1 og 2: Christiania-Frogner-Ramstad

De gamle postveiene er forsvunnet med utviklingen av Oslo. Denne etappen er neppe i samsvar med den opprinnelige ruten til Ramstad.
Steinar

 

FAKTABOKS

Mitt veivalg er tatt ut fra historiske steder fra 1600-tallet. Det finnes flere alternativer for sykling mellom Kirkegt. 7 og Frogner Hovedgård. Fra Kirkegt. 7 gikk turen først til Gamle Aker kirke. Fra Bislett fulgte jeg merket sykkelrute til Majorstua.

Fra Lokalhistoriewiki: Da Postverket ble opprettet i 1647, fantes nesten ikke veier for kjøretøy, bare tråkk og rideveier.

På et kart over Christiania fra omkring 1600 er det vist en ridevei fra byen og vestover. Rideveien gikk forbi Gamle Aker kirke, over Bislett, Frogner, Skøyen og over Lysakerelva ved Fåbro (Granfoss). Denne broen, en trebro, kan ha blitt anlagt så langt tilbake som på 1500-tallet. Det kan ha vært denne rideveien postrytteren fulgte mot Lysaker.

Postgården på strekningen mellom Christiania og Lysaker het Frogner og hadde oppgaven å befordre post til og fra byen.

Schanche skriver om etappen; "Ramstad skysset posten til Asger 1 miil (11,3 km) passabel vei, likeledes vester posten øster til Frogne 3/4 miil passabel vei.

Frogne skysser posten hver uke fra Christiania postcontoir vestover til Ramstad 1 miil, likeledes skysset hver ute den kommende vester post fra hans gaard til Christiania post contoir 1/4 miil god vej; gården ligger noget av veien, dog ikke til synderlig hinder for posten".

Kirkegt. 7, Oslo
Kirkegt. 7, Oslo. Foto: Steinar Grøtterød

GAMLE AKER KIRKE

Av Franjklogos - Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62032386
Av Franjklogos - Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62032386

Kirken ble bygget på gården Aker som dermed kom til å gi navn til sognet og senere herredet. Gårdens areal strakte seg helt ned til Akersneset ved Oslofjorden.

Siden Aker var sentralgården og en av de tidligste i bygda med fast bosetning, var det god grunn til å legge kirken her, på en dominerende høyde med utsikt til (og synlig fra) store deler av sognet. Kirkestedet lå også midt i Akersdalen, godt tilgjengelig for hele menigheten ved et naturlig vadested over Akerselva. Derfor gikk også middelalderens landevei vestover fra Oslo rett forbi kirken, opp Akersbakken (som før 1879 het Kirkeveien) og fortsatte langs en trasé som fremdeles er bevart i strekninger av gatene Dalsbergstien, Underhaugsveien og Professor Dahls gate. For mange pilegrimer på vei til Nidaros gikk pilegrimsleden av den grunn forbi Aker kirke. (Kilde: Wikipedia)

FROGNER HOVEDGÅRD

Frogner Hovedgård. Foto: Steinar Grøtterød
Frogner Hovedgård. Foto: Steinar Grøtterød

Fra informasjonsplakat på Bymuseet: For hundre år siden ble det fremdeles drevet landbruk på Frogner, en av de største og eldste gårdene i Aker. Etter hvert ble den innhentet av en rask voksende by, og siste rest er Frognerparken med gårdstunet, hvor Bymuseet har holdt til siden 1909.

Frogner ble tidlig overtatt av rike byborgere som plasserte kapital i fast eiendom mot en årlig avgift fra gårdbrukeren. Bonden bodde i første etasjone i et tømmerhus, mens eierne brukte overetasjen som et sted for landlige utflukter om sommeren.

Frogner Hovedgård ble fredet i 1927.

Oslo bymuseum er vel verdt et besøk.

TRASÉ LYSAKER STASJON TIL RAMSTAD OVER FÅBRUFOSSEN

FAKTABOKS

Gamle kart viser at det gikk en ridevei vestover som passerte Lysakerelva ved det som i dag kalles Granfossen. Det gamle navnet er Fåbrufossen.

Fåbrufossen er det eldste kjente brosted over Lysakerelva. Navnet stammer fra norrønt "Fǫð" som betyr "gjerde" eller "grense". Lysakerelva var også i middelalderen grensen mellom Oslo og Bærum.

Fåbro
Fåbro

I dag er det anlagt en fin gang- og sykkelsti langs deler av Lysakerelva.

Granfossen, Lysakerelva
Granfossen, Lysakerelva
En gammel tegning av Fåbro som lenge var eneste bro over Lysakerelven fra Oslo til Bærum.
En gammel tegning av Fåbro som lenge var eneste bro over Lysakerelven fra Oslo til Bærum.

RAMSTAD GÅRD

Ramstad gård lå tidligere i dagens Maisen Pedersens vei. Det finnes ingen rester av gården i dag. I følge Lokalhistoriewiki lå gården ved en "isdam". Dammen er fortsatt synlig, dog ikke lenger brukt til å produsere is.

Hoveddelen av Ramstad hørte før reformasjonen under Mariakirken, senere under Nesøygodset. Et skinnbrev fra 1511 ble funnet da et eldre våningshus på gården ble revet rundt 1870. Ramstad samarbeidet om kalkproduksjon med gårdene Høvik, Løkeberg og Stein, men hadde ikke egen kalkovn. Like ved gården ligger en isdam. Ramstad setret på Haslumseter sammen med gårdene Nordby og Haslum frem til ca 1850. Gården måtte på 1800-tallet avstå eiendommen Hundebitt til Høvik fordi en hund på Ramstad hadde bitt en person fra Høvik. Dette var rettspraksis ifølge Christian Vs Norske Lov fra 1687. (Kilde Lokalhistoriewiki)

ANBEFALTE AVSTIKKERE

Damstredet like før Gamle Aker kirke anbefales å "utforske". Bygningene langs Damstredet er alle lave trehus, og stammer fra perioden 1810 til 1860.

Les videre om andre postetapper.