Sola golfklubb-Forus vest-Sandnes (15 km)

http://www.lommekjent.no/turer/946188
http://connect.garmin.com/activity/306683941

En liten og lett runde igjennom et spennende landskap inne på Sola Golfbane.

Alle stier inne på Golfbanene i Norge har som regel fri ferdsel med gjensidig respekt. Denne stien går godt utenfor alle puttinggreenene med unntak av en helt i starten på stien (her er det bratt et lite stykke). Ellers går den på blanding av sykkelstier og bilveier.

Fra jun 2013 kan man sykle hele denne på bare sykkelstier. I skrivende stund investerer Sola Kommune i flere km med gang og sykkelsti langs hovedveiene.

Ellers er turen via Forus Vest og over til Kvadrat Sandnes og videre til Sandnes Havn, hvor turen ender.

En fin ettermiddagstur kategori asfalt/grus.