Trondheim-Heimdal-Frøset-Trolla-Trondheim (58 km)

En klassiker som fører deg Byneset rundt.
Richard

FAKTABOKS

Utgangspunket for turen kan være Innherresveien. Ved Bakke bru følger du Nideleven på sydsiden (Nygata, Nedre Bakklandet, Øvre Bakklandet og Elvepromenaden) fram til Elgeseter bru. Etter Elgeseter bru tar du til venstre opp til Eirik Jarls gate, videre til Mauritz Hansens gate forbi Hotel St. Olav. Du sykler rett fram i rundkjøringen og fortsetter på Udbyes gate. Fortsett fram til Stavne bru som du skal bruke til å komme deg over på den andre siden av Nidelven (Gang-/sykkelsti).

Du fortsetter parallelt med Osloveien. Du kommer igjen inn på Osloveien. Videre på Fv900 (Bjørndalen) til Heimdal og Klett. Innen du kommer ned til Klett tar du til høyre ved krysset Heimdalsvegen/Kammer og fortsett på Rv707 som du følger langs Gaula.
 
Ved Spongdal tar du i retning Byneset kirke på Fv891. Du følger Fv891 til Setervollen og videre rundt neset til du igjen kommer inn på  Rv707. Fortsett videre på Rv715 langs Tronhjemsfjorden, fra Fagervika går strekningen på G/S.
 
Nå er du snart tilbake i sentrum. Følg Mellomila fram til Skanseparken. Videre på Sandgata, Fjordgata til Verftsbrua ("Blomsterbrua"). Du krysser nå Nidelva til Rosenborgbassenget og inn på Innherredsveien.