Stjørdal- Dragvoll- Levanger (132 km)

 

http://www.lommekjent.no/turer/946513/
http://connect.garmin.com/activity/319000110

Dette er en lang sykkeltur som passer de som ønsker å utforske Trøndelagsskogene.

Turen passer også for de som trener og trenger mange km i beina.

Turen for min del startet i Stjørdal, og gikk inn til Dragvoll, via Ranheim langs gamle E6 og opp Presthusvegen.

Videre syklet vi langs Jonsvatnet, og fulgte Fv861 mot Jervskogen. I krysset etter Jervskogen, ved Bakken, holdt vi mot høyre i retning Mostadmarka. Etter noen hundre meter tar man av mot venstre på grusveien som tar deg i retning Nævra og Draveng. Denne grusveien går langs med elva, og det er bare å følge denne helt til den deler seg i to. Hold brått mot venstre i nesten 180 grader.

Herifra går det ganske bratt oppover. Følge veien videre, også når det begynner å gå bratt nedover. Tilslutt kommer man ut av skogen på Draveng.

Her krysser vi nesten rett over Fv705 og fortsetter i retning Sorta og Lånke. Tislutt ender man på Fv26 og sykler i retning Hegra på sørsiden av Stjørdalselva.

Ved Hegra krysser vi over elva og krysser E14. Vi fortsetter på Fv 752 i retning Skjelstadmarka og Okkelberg. Ved kirken deler veien seg i to og vi holder rett frem videre oppover bakkene. Her begynner det nok en gang en del stigninger.

Vi følger veien og krysser over Almovatnet. Etter noen flere stigninger etter vannet, deler veien seg i to, og vi holder mot høyre og Markabygda. Etter kort tid får vi Ausetvatnet på venstre side. Etter vannet begynner siste stigning mot turens høyeste punkt, Bulandet.

Deretter fortsetter vi forbi Bulandsvatnet, og nedover i retning Markabygda og Movatnet. Når vi kommer til Movatnet holder vi mot høyre. I krysset i Markabygda holder vi til venstre og er inne på Fv754, som også er en del av Tour de Tomtvatnet, som går fra Levanger i juni hvert år.

Vi følger Fv754 i retning Skogn, men tar av til høyre på Fv122 og følger den til Levanger.