SYKKELTURER I VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

VESTFOLD og TELEMARK

er et fylke på Østlandet i Norge som består av to landskap og tidligere selvstendige fylker, Telemark og det meste av Vestfold; drøyt 87 % av fylket utgjøres av landskapet Telemark. De to fylkene ble vedtatt slått sammen til ett fylke av Stortinget 8. juni 2017 med virkning fra 1. januar 2020.

På forhånd hadde Telemark stemt mot sammenslåing, mens Vestfold hadde stemt for. Fylkeshovedstadene er Skien og Tønsberg.

Telemark og Vestfold er historisk og kulturelt to forskjellige regioner, med hver sin identitet, og ved sammenslåingen ble det derfor valgt et dobbeltnavn.

Tjøme og Nøtterøy er nå slått sammen til Færder Kommune