Ausland-Haugland-Storelva-Ausland (39 km)

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://ridewithgps.com/trips/28005110. Anbefalt å laste ned GPS sporet og følge dette.
  • Start ved Ausland (Fv 80).
  • Vanskelighetsgrad: Litt krevende
  • Anbefalt sykkeltype: Terrengsykkel
  • Turen går i hovedsak på grusveier.

Denne turen starter i Gjerstad kommune, men siden mesteparten går i Drangedal har jeg valgt å legge den inn under Drangedal kommune.

Turen ble syklet i november 2012 da det hadde vært kuldegrader i noen dager. Dette medførte at grusveiene fra Haugland inn i skogen ved Storelva var faste og fine, sommertid er det ofte løs, fin grus siden veiene benyttes til trening av travhester.

Siden det hadde vært kuldegrader ønsket vi å sykle mest mulig på grus. Asfalten var for glatt.

Vi parkerte ved Ausland langs grusveien som går mot Kroken kapell og Neslandsvatn stasjon fra Gjerstad. Dersom du ønsker en lengre tur er det fint å parkere ved Gjerstad stasjon og følge den gamle veien mot Ausland (som er omgjort til gang-/sykkelsti).

Desom du ønsker en kortere tur er det gode parkeringsmuligheter ved Sandvatnet. Her er det badestrand og idrettsanlegg.

På strekningen fra Ausland til Sandvatn passerer du Måvatn. Her er det satt opp et minnemerke fra 2. verdens krig. Se turen Rundtur i Gjerstad.

Partiet fra Ausland til Sandvatnet går på grus, ved Sandvatnet kommer du over på asfalt. Du fortsetter fra til Kroken kapell, ta til venstre i krysset retning Neslandsvatn. Etter ca 1 km tar du opp til Hauglandsgrenda og følger asfaltveien langs vassdraget.

Legg merke til det fine steinarbeidet langs elva.

Ved Moen er det slutt på asfalt og du skal inn på grusveien som går langs Storelva i retning Drangedal. Du sykler rett fram i første kryss og følger grusveien parallelt med elva. Ta til venstre når du kommer til krysset med bro over elva Televadbrua).

Nå avviker du Storelva og sykler mer vestover. Det er en jevn stigning oppover til Vølandtjern. Her er det lett å sykle feil! Du skal ta en krapp venstresving mot Vølandstjern. Dersom du fortsetter rett fram ender grusveien etter noen få hundre meter.

Nå går turen videre på grusveien mot Bjorholen. Etter myrpartiene går det litt oppover. Det er vanskelig å finne rett vei ned til Bjorholen uten GPS-spor, men en huskeregel er at du ikke skal ta til høyre i krysset hvor veien rett fram går opp en bakke.

Nedkjøringen mot Bjorholen går greit og du tar til venstre i første kryss selv om veien til høyre er "bedre". Nå kommer et lite parti med "single track" som ikke byr på noen problemer for de fleste. Du skal over en idyllisk bro før du kommer ut på en ny grusvei. Her tar du til høyre.

Nå er grusveien blitt bedre, men du får om litt en liten hindring; passering av en bekk. Normalt er det bare å ta fart og konsentrere seg om kneika på den andre siden av bekken.

Du sykler nå sørover og kommer tilbake til Storelva. Du følger grusveien tilbake til Televadbrua og deretter samme vei til Ausland.