Sem-Haukerød-Halsen (35 km)

Sem er et ypperlig utgangspunkt dersom en ønsker å sykle på gamle E18 retning Larvik.
Steinar

FAKTABOKS

Turen kan du kombinere med å slutte deg til Nasjonal sykkelvei nr. 1 ved Lågen i Larvik, eller ta av fra gamle E18 ved Stokke og sykle ned til Stokke sentrum for deretter å slutte deg til sykkelruten enten mot Larvik eller Tønsberg.

Som nevnt i artikkelen med turen fra Larvik til Sem (På gamle E18 til Sem) er det en fryd å sykle på gamle E18. Her er det gode gang-/sykkelveier, egne sykkelfelt i veibanen eller en bred veiskulder. I tillegg er farten lav - kun noen få steder er det 70 km/t.

Fra Sem sykler du sørover retning Larvik på Fv522 forbi Gjennestad Gartner skole fram til Tassebekk. Her sykler du over på Fv280. Du passerer Haukerød før du kommer til Bommestad.

Ved Holms Motel skal du ta av på Fv169 retning Tjølling kirke. På strekningen ned til Verningen er det ikke G/S eller bred veiskulder. Heldigvis er denne strekningen lite trafikkert.

Fra Verningen fortsetter du på Fv163 til Tjøllingvollen. Ved Tjølling kirke skal du fortsette på Fv303 retning Larvik.

Turen slutter ved munningen av Lågen på Halsen. Her finner du merking for de Nasjonale sykkelrutene.