Vrådal-Vråliosen-Vrådal (45 km)

http://www.lommekjent.no/turer/952611
https://connect.garmin.com/activity/784637264

Turen kan tas begge veier. Denne ruten følger Rv38 vestover fra Vrådal til enden av Vråvatn. Retur på Rv455.

Asfalt hele fram til Storodden, deretter 4 km med grusdekke. Turen kan fint sykles med hybridsykkel.

En kan velge hvilken av slusene en vil bruke for å komme over til Rv38.

En tur som passer de fleste siden det er få stigninger på turen. Merk at høydeprofilen på Lommekjent.no er feilaktig.