Framness-Treungen-Fjone-Framness (48 km)

En herlig rundtur i naturskjønne omgivelser som kan sykles begge veier.
Steinar

FAKTABOKS

Denne turen starter ved krysset Rv41 og Fv354 hvor det er gode parkeringsmuligheter. Vi valgte å ta den første etappen på Rv41 ned til Treungen. Turen går på en vei som tidvis kan være litt trafikkert, men det er relativt god oversikt slik at andre trafikkanter ser den syklende.

Du sykler over Treungen bro og fortsetter på Rv354 skiltet Fjone.

På vestsiden av Nisser er det litt mer kupert terreng, men det er få "lange bakker". Om sommeren er det flere utmerkete badesteder på strekningen fra Treungen til Fjone.

For å komme over på østsiden igjen - og tilbake til utgangspunktet, må du ta kabelferjen Fjone-Framness. Pris pr. syklist 20 kr (2015).