Sande i Vestfold-Drammen (20 km)

FAKTABOKS

Dette er tredje og siste etappe av turen rundt Drammensfjorden. Etappen fra Sande i Vestfold til Drammen er den som har flest høydemetere, men også den som går utenfor trafikkert vei.

Fra Sande følger du Østbygdaveien - du sykler ikke inn til Sande sentrum. Nå følger du veier som går øst for gamle E18; Etter Østbygdveien går du over til Lærumveien. Deretter Gamle Sørlandske (Rv. 313) mot Tuft og Skoger. Her begynner merking av sykkelsti mot Drammen. Du sykler gjennom Kobbervikdalen mot Drammen og kommer ned til Drammen på Holmestrandveien.

De to andre etappene av Drammensfjorden finner du på