Klevjerhagen-Gutudalen-Store Øyvann-Klevjerhagen (29,2 km)

Det meste av sykkelturen går på grusveier i Vestmarka. Underlaget er for det meste veldig bra, men et parti på 5-600 meter ved Grytebakke går på en sti det kan være vanskelig å sykle på. Totalt sett er dette en veldig fin sykkeltur som det anbefales å prøve.
Erlend

FAKTABOKS

Jeg velger å begynne turen fra 4-H gården ved Klevjerhagen, et godt stykke nord i Sande. Driverne av gården er hyggelige, og åpner for parkering på avmerket område rett før gården (venstre side av veien). Man kan også begynne turen i Sande sentrum, noe som utvider runden med til sammen tre kilometer.

Turen følger veien som går rett gjennom tunet på gården. Veien virker veldig privat, men fortsetter forbi ett par hus før det er slutt på asfalten. Veien ender ved en grind, og vi kommer til et sted en må passe godt på hvor en fortsetter. Vi velger den midtre stien, og følger et gjerde inn i skogen.

Nå er vi på en sti som er svært utfordrende å sykle på. Her ville det vært enklere å sykle runden motsatt vei, slik at en kunne syklet ned stien. Jeg tror likevel at det totalt sett for turen er lettere å gå noen hundre meter opp bakkene.

Etter noen hundre meter kommer vi inn på en skogsvei, men den er også noe utfordrende å sykle på. En terrengsykkel er å anbefale, men det varer bare to kilometer før vi kommer inn på en grusvei med god standard.

Det går jevnt oppover Gutudalen, uten at det er spesielt bratt. Ved Sag-Gravdal er det et fint småbruk hvor man kan la seg friste til en liten rast i bakken. Vi finner flere gode rasteplasser lenger opp i heia. Flere tjern og småvann passerer på vår vei. Det meste av turen går gjennom fredelige områder i vakker natur.

Vær litt oppmerksom ved de to første kryssene etter Sag-Gravdal. Det er fort gjort å sykle feil her. Det samme ved Dammyra og Vesle Jøranvann.

Vi er nå inne i et område hvor motstandsbevegelsen trente på sabotasjeaksjoner mot okkupasjonsmakten. Et monument er reist til minne om Vestskogjegerne, og et informasjonsskilt kan fortelle litt om hvor de lå og hva de trente på. Her tok de i mot fallskjermslipp, og området var utgangspunkt for sabotasjeaksjoner mot fienden.

Etter Øyvannet begynner de tidvis bratte utforkjøringene. Enkelte partier er nokså bratte, og det kan være utfordrende å kjøre på løs grus i stor fart. Spesielt partiet forbi Munken er bratt. Jeg vil tro det er tyngre å sykle opp disse bakkene enn å sykle opp stien fra Klevjerhagen.

Når vi passerer motorveien kan de som begynner i Sande sentrum ta til høyre, mens vi som skal til Klevjerhagen tar til venstre. Veien videre går på smale, men koselige, asfaltveier. Vi passerer flere gårdsbruk på vår etappe tilbake til Klevjerhagen.

Småbruket Sag-gravdal pynter opp langs skogsbilveien
Småbruket Sag-gravdal pynter opp langs skogsbilveienFoto: Erlend Larsen

Småbruket Sag-gravdal pynter opp langs skogsbilveien
Ved Lauvkolltjernet er det reist et minnesmerke over motstandsbevegelsen ”Vestskogjegerne” som lå i celler og trente på Vestskogen
Fra Øyvannet begynner utforkjøringene. Enkelte partier er nokså bratte. Her passerer vi et flott skar med god utsikt ned til Sande
Noen kvier på sommerbeite lurer på hva folk på sykkel driver med
Minnesmerke over motstandsbevegelsen ”Vestskogjegerne”

Turforslaget er hentet fra Erlend Larsen's bok På tur i Vestfold. Boken har 80 turer fra hele fylket.

En vestfolding behøver ikke reise langt for å finne de fine turområdene. Vestfold er et fylke hvor den korte avstanden fra kysten til Skrimfjellene gir mange muligheter og variasjoner. Perlene ligger der på rekke og rad – rett ved våre hjem

Boken kan bestilles fra E-forlag.no.