Ved Åby

Etappe 18: Fra Åby til Dørdal

Med den nye E18 traséen er det ingen problemer med å sykle på den gamle Europaveien
Steinar

FAKTABOKS

Det er (dessverre) lite synlig av gamle post-/kongeveier på strekningen. Sykkelturen går delvis på gang-/sykkelvei og langs gamle E18. Turen følger Nasjonal sykkelrute 1.

Ved Åby.

Ved Vissestad sykler en vekk fra Europaveien og over på Rørholtveien gjennom Rørholt.

Fra Åby kan du gå Kyststien gjennom Bamble.

Ved Dørdal kan du ta en avstikker til Gongeleiren. Gongeleiren ble etablert i mai 1944 av 73 ungdommer fra Bamble som søkte tilflukt for å unndra seg arbeidstjeneste beordret av Vidkun Quisling. Seks måneder senere ble leiren oppdaget av tyskerne og to av ungdommene mistet livet.

Dersom du trenger en stopp, vil den nye CircleK før nedkjøringen til Dørdal stasjonen kunne tilby det meste.

Les videre om andre postetapper.