Hovland-Vestmarka-Storhaugtjern-Kvelde-Sundet-Bommestad (37,3 km)

Turen kan passe som en søndagstur-/familietur, men også som en treningstur for de som ønsker det. Totale høydemeter er 474 meter, med en variasjon fra 13 moh til 162 moh.
Per Arne

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

En del av turen går på skogsbilveier (grus) og ca 800 m går i terrenget (sti). Det er vanligvis lite trafikk på de offentige veiene som er valgt.

Turen kan starte ved Hovland hvor det er flere parkeringsmuligheter f.eks Nordbyen. Følg Vestmarkaveien fram til parkeringsplassen nord for Rømminga. Ta til høyre og følg skogsbilveien forbi Lauvesetera, ta til høyre mot Bjerke. Etter ca 400 ta til venstre og følg denne skogsbilveien.

Ved neste veidele ta til høyre og følge fram til veiens ende. Deretter følg sti (del av Farris-runden) fram til neste skogsbilvei ved Storhaugtjern, ta til venstre og fram til off. vei "Lyseboveien". Ta til høyre og videre på "Farrisveien" fram til riksv. 40 ved Gjone.

Følg riksv. 40 til høyre i ca 200 m, ta der til venstre og følg "Kveldeveien" fram til Kvelde sentrum. Følg riksv. 304 til høyre over Holmfoss og videre riksv. 304 fram til Sundet. Ta der til høyre og følg Hedrumveien fram til Bommestad. Ved Bommestad kjør under nye E18 og følg sykkelstien over Lågen, videre under riksv. 40 og følg Nansetgata opp til Hovland.

God Tur !


Per Arne Grøtterød (1934-2017)

Som den "ja-mann" han alltid var, ble min onkel meget tidlig med på SykkelStien prosjektet. Etter en kort instruksjon hvordan bruke GPS til å spore turer, ble Larviksområdet kartlagt.

Jeg var så heldig å være med på noen av turene og frydet meg over hans sykkelglede og lokalkjennskap.

Min onkel vil alltid være dypt savnet.

Steinar Grøtterød